Canolfan Hamdden Llanelli

Ystafelloedd Digwyddiadau

Mae gennym 3 ystafell gyfarfod sydd ar gael ar gyfer cyfarfodydd, digwyddiadau hyfforddi, digwyddiadau arbennig a phartïon pen-blwydd. Darperir uwchdaflunydd, siartiau fflip, te a choffi gyda’r ystafelloedd. Mae cinio a byrbrydau hefyd ar gael.

Ystafelloedd Digwyddiadau 1

cliciwch+llusgwch y cyrchwr ar y llun uchod i droi neu symud i fyny ac i lawr

cliciwch+llusgwch y cyrchwr ar y llun uchod i droi neu symud i fyny ac i lawr

Ystafelloedd Digwyddiadau 2

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.