Canolfan Hamdden Llanelli

Stiwdio Ddawns

Mae ein Stiwdio Ddawns dymeredig yn cynnig rhaglen lawn o ddosbarthiadau’n ymwneud ag iechyd. Mae’r stiwdio hefyd yn addas ar gyfer crefft ymladd, cynadleddau a chyfarfodydd a grwpiau theatr.

cliciwch+llusgwch y cyrchwr ar y llun uchod i droi neu symud i fyny ac i lawr

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.