Llanelli Sports Centre

Canolfan Hamdden Llanelli

Pwll Bach

Mae cynllun syml y pwll bach yn ddelfrydol ar gyfer dysgu nofio yn y dŵr bas, cynnes. Bydd plant ac oedolion yn teimlo’n gyfforddus ac wedi ymlacio yn ein pwll cynnes. Beth am drefnu parti pen-blwydd eich plentyn yn y pwll bach a gwahodd teulu a ffrindiau i fwynhau yn eich pwll arbennig eich hun.

cliciwch+llusgwch y cyrchwr ar y llun uchod i droi neu symud i fyny ac i lawr

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.