Llanelli Sports Centre

Canolfan Hamdden Llanelli

Neuadd Chwaraeon

Mae ein neuadd badminton 8 cwrt yn addas ar gyfer pêl-droed pump-bob-ochr, tennis bwrdd, badminton, dosbarthiadau ymarfer corff, pêl-fasged, pêl-rwyd, trampolinio, criced dan do, sglefr hoci, crefft ymladd ac mae digon o ofod llawr ar gyfer digwyddiadau arbennig e.e. partïon pen-blwydd, arddangosfeydd, digwyddiadau codi arian, cystadlaethau a digwyddiadau i’w ffilmio ar gyfer y teledu.

cliciwch+llusgwch y cyrchwr ar y llun uchod i droi neu symud i fyny ac i lawr

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.