St Clears Sports Centre

Canolfan Hamdden Sanclêr

Ardal

Diwrnod

Amser

Canolfan Hamdden Dydd Llun

08:30 - 21:00

Dydd Maw

06:45 - 21:00

Dydd Mer

08:30 - 22:00

Dydd Iau

06:45 - 21:00

Dydd Gwen

08:30 - 22:00

Dydd Sadwrn ar gau
Dydd Sul 12:00 - 17:00
Campfa   fel uchod

 

 

Croeso i Ganolfan Hamdden Sanclêr. Gobeithio y dewch o hyd i’r holl wybodaeth fydd ei hangen arnoch ar y tudalennau hyn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cofiwch gysylltu â’r ganolfan lle bydd ein tîm o staff cymwysedig yn fwy na pharod i’ch cynorthwyo.

AR GAEL YNG NGHANOLFAN HAMDDEN SANCLÊR NAWR!
ANFERTH O GWRS RHWYSTRAU

 Sanclêr Amserlen Dosbarthiadau

 

cliciwch+llusgwch y cyrchwr ar y llun uchod i droi neu symud i fyny ac i lawr

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.