Llandovery Swimming Complex

Pwll Nofio Llanymddyfri

Amseroedd Agor Arferol:
Dydd Llun 11:30 – 20:00
Dydd Mawrth 12:30 – 19:30
Dydd Mercher 07:30 – 20:30
Dydd Iau 12:30 - 20:00
Dydd Gwener 06:30 - 19:00
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul 10:00 - 14:30
  cliciwch yma am amserlen y pwll

 

 

Cynllun modern, awyrgylch ymlaciol, ardaloedd newid i deuluoedd, parcio i’r anabl a thîm o staff wedi’u cymhwyso’n llawn. Dyma’r rhesymau pam fod dros 100,000 o bobl y flwyddyn ym mwynhau Pwll Nofio Llanymddyfri Cyngor Sir Gâr.

Mae wedi ei leoli nesaf at yr ysgol uwchradd yn y dref ac mae’r cyfleusterau y gellir eu defnyddio yn cynnwys dau bwll nofio, sawna eang a jacwsi moethus. Mae’r gweithgareddau yn cynnwys erobeg dŵr, canŵio, ystod lawn o wersi nofio i oedolion a phlant, sesiwn gydag offer pwmpiadwy i blant a phartïon pen-blwydd.

Felly, boed eich bod yn cyrraedd er mwyn plymio i’r pwll ben bore, yn ymuno â ffrindiau ar gyfer sawna i ymlacio neu’n dod i wylio eich plant yn mwynhau gwneud ffrindiau newydd, fe gewch groeso cynnes ym Mhwll Nofio Llanymddyfri.

Dysgu Cynllun Nofio Nadolig a'r Flwyddyn Newydd seibiant: Dydd Llun 23 Rhagfyr, 2013 - Dydd Sul 5 Ionawr 2014 yn gynhwysol.

cliciwch+llusgwch y cyrchwr ar y llun uchod i droi neu symud i fyny ac i lawr

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.