Llanelli Sports Centre

Canolfan Hamdden Llanelli

Ardal

Diwrnod

Amser

Canolfan Hamdden Dydd Llun - Dydd Gwener

06:30 - 22:30

Dydd Sadwrn

08:00 - 18:30

Dydd Sul 08:00 - 20:30
Caffi Dydd Llun 10:00 - 18:30
Dydd Mawrth 11:30 - 18:30
Dydd Mercher

10:00 - 13:30
15:30 - 18:30

Dydd Iau 11:30 - 18:00
Dydd Gwener 10:00 - 13:30
15:30 - 18:00
Dydd Sadwrn 09:00 - 14:00
Dydd Sul Ar gau
Campfa Dydd Llun - Dydd Gwener 06:30 - 21:00
Dydd Sadwrn 08:00 - 18:00
Dydd Sul 08:00 - 20:00
Pwll cliciwch yma am amserlen y pwll

 

 

Boed eich bod yn dod am sesiwn gynnar yn y gampfa, yn ymuno â ffrindiau am gêm o bêl-droed pump-bob-ochr neu'n dod i wylio eich plentyn yn dysgu nofio, fe gewch groeso cynnes yng Nghanolfan Hamdden Llanelli.


Wedi ei lleoli’n ganolog yng nghanol y dref gyda digonedd o fannau parcio ar y safle, mae’r ganolfan hamdden fawr hon yn cynnig dau bwll nofio deniadol gydag oriel wylio, ystafelloedd cyfarfod, Clwb Iechyd a Ffitrwydd "Actif" llawn offer newydd sbon, neuadd chwaraeon aml-ddefnydd mawr, cae ‘astroturf’ maint llawn, caffi, stiwdio ddawns breifat a dwy ystafell ddosbarth.

Mae gan Ganolfan Hamdden Llanelli brif bwll chwe lôn 25m yn ogystal â phwll llai ar gyfer dysgwr. Mae rhaglen y pwll yn cynnwys rhaglen dysgu nofio o safon yn ogystal â nofio lonydd, nofio i'r cyhoedd a sesiynau deifio.Mae’r pyllau nofio hefyd yn lleoliadau perffaith ar gyfer parti pen-blwydd eich plentyn, waeth beth fo’i oed.Y man delfrydol i gyfarfod yn gymdeithasol ac ymlacio gyda’ch ffrindiau ar ôl eich sesiwn nofio neu ymarfer corff. Mwynhewch damaid iach i fwyta a chwpanaid o goffi i ymlacio.

Sylwer: Oriau agor ar gyfer y cyfleusterau’n gyffredinol yw’r rhain. I gael rhagor o fanylion, edrychwch ar yr amserlenni tymhorol ar gyfer Nofio i’r Cyhoedd a’r gampfa ffitrwydd.

cliciwch+llusgwch y cyrchwr ar y llun uchod i droi neu symud i fyny ac i lawr

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.