Amman Valley Sports Centre

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Ardal

Yn ystod yr wythnos

Penwythnos

Canolfan Hamdden 6.30 – 22.00 (gweler amserlen y pwll nofio)

9.00 - 16.00

Campfa

6.30 – 21.00 (Dydd Mawrth a Dydd Iau)

7.00 - 21.00 (Dydd Llun, Dydd Mercher a Dydd Gwener)

9.00 - 16.00
Pwll

cliciwch yma am amserlen y pwll

 

 Boed eich bod yn cyrraedd er mwyn plymio i’r pwll ben bore, yn ymuno â ffrindiau ar gyfer dosbarth erobeg neu’n dod i wylio eich plant yn mwynhau gwneud ffrindiau newydd, fe gewch groeso cynnes yng Nghanolfan Hamdden Dyffryn Aman.


Awyrgylch cyfeillgar, parcio ar y safle, rhaglen o ailwampio parhaus a thîm o staff sydd wedi’u cymhwyso’n llawn yw’r rhesymau pam fod dros 200,000 o bobl y flwyddyn yn mwynhau Canolfan Hamdden Dyffryn Aman Cyngor Sir Gâr.

Wedi ei lleoli nesaf at Ysgol Uwchradd y dref, mae cyfleusterau'r ganolfan yn cynnwys dau bwll nofio croesawgar, trac athletau, cyrtiau tennis, neuadd chwaraeon fawr a chae ‘astroturf’ wedi’i lifoleuo.

Mae’r gweithgareddau yn cynnwys pêl-fasged, ystod lawn o wersi nofio ar gyfer oedolion a phlant, Clwb Iechyd a Ffitrwydd Fusion gyda 34 gorsaf a darpariaeth ar gyfer ystod lawn o bartïon pen-blwydd.

 

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.