Newcastle Emlyn Sports Centre

Canolfan Hamdden Castellnewydd Emlyn

Ardal

Diwrnod

Amser

Canolfan Hamdden Dydd Llun

06:45 - 21:00

Dydd Mawrth

08:30 - 21:00

Dydd Mercher

06:45 - 21:00

Dydd Iau

08:30 - 21:00

Dydd Gwener

06:45 - 22:00

Dydd Sadwrn

09:00 - 15:00

Dydd Sul

11:00 - 16:00

Campfa   fel uchod
Ystafell iechyd   fel uchod

 

Cynllun modern, awyrgylch hamddenol a thîm o staff wedi’u cymhwyso’n llawn yw’r rhesymau pam fod dros 200,000 o bobl y flwyddyn yn mwynhau Canolfan Hamdden Castellnewydd Emlyn Cyngor Sir Gâr.

Wedi ei lleoli nesaf at Ysgol Uwchradd y dref ac mae’r cyfleusterau sydd ar gael i’w llogi yn cynnwys arena chwaraeon dan do fawr, ystafelloedd cyfarfod, cyrtiau sboncen yn ogystal â Chlwb Iechyd a Ffitrwydd Fusion sy’n llawn cyfarpar. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys erobeg, badminton, ymarfer cylchedau, ioga ac ystod o bartïon pen-blwydd plant.

cliciwch+llusgwch y cyrchwr ar y llun uchod i droi neu symud i fyny ac i lawr

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.