head carmarthen

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

 

Ardal

Diwrnod

Amser

Canolfan Hamdden  

07:00 - 22:00

Caffi Dydd Llun-Dydd Gwener 08:30 - 19:30
Dydd Sadwrn & Dydd Sul 08:30 - 16:00
Campfa Dydd Llun, Mercher a Gwener 06:30 - 21:00
Dydd Mawrth & Dydd Iau 07:00 - 21:00
Dydd Sadwrn & Dydd Sul 08:00 - 18:00
Pwll

cliciwch yma am amserlen y pwll

Ystafell iechyd Dydd Llun-Dydd Gwener  10:00 - 20:00
Dydd Sadwrn & Dydd Sul  10:00 - 16:00

 

Boed eich bod yn chwaraewr neu’n wyliwr, gallwch fwynhau eich hoff weithgaredd yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin.

Mae'r cyfleuster wedi dod yn ganolfan ranbarthol ar gyfer gweithgaredd corfforol ac mae’n cynnig.gan gynnwys 25 metr gydag 8 lôn Pwll Nofio cynnwys cyflwr y celf amseru electronig, ardal i wylwyr a Phwll Addysgu, pob arwyneb chwarae tywydd, cyrtiau tenis, Gymnasteg a Ymladd canolfannau celfyddydau, cyfleusterau Cynhadledd a gorsaf 45 Campfa a stiwdio ffitrwydd.

Mae'r ganolfan hefyd yn cynnig ystod lawn o weithgareddau chwaraeon ar gyfer pob oedran, gan gynnwys Dosbarthiadau Ffitrwydd ac ystod lawn o bartïon pen-blwydd.

cliciwch+llusgwch y cyrchwr ar y llun uchod i droi neu symud i fyny ac i lawr

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.