dod o hyd i eich chwaraeon

Dod o hyd i'ch canolfan hamdden leol

 • Dyffryn Aman
 • Caerfyrddin
 • Llanymddyfri
 • Llanelli
 • Castell Newydd Emlyn
 • Sanclêr

lc_ammanCanolfan Hamdden Dyffryn Aman
Stryd y Marged
Rhydaman
Sir Gar
SA18 2NP
Ffôn: 01269 594517
Ebost: leisure@carmarthenshire.gov.uk

Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Heol Llansteffan
Johnstown
Sir Gar
SA31 3NP
Ffôn: 01267 224700
Ebost: leisure@carmarthenshire.gov.uk

LlandoveryCanolfan Nofio Llanymddyfri
Heol Cilycwm

Llandovery

Sir Gar

SA20 0DY
Ffôn: 01267 224733
Ebost: leisure@carmarthenshire.gov.uk

lc_elliCanolfan Hamdden Llanelli
Llanelli
Park Cresent
Llanelli
SA15 3AE
Ffôn: 01554 774757
Ebost: leisure@carmarthenshire.gov.uk

lc_newcCanolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn
Castell Newydd Emlyn
Sir Gar
SA38 9LN
Ffôn: 01267 224731
Ebost: leisure@carmarthenshire.gov.uk

lc_stclearsCanolfan Hamdden Sanclêr
Heol Gorsaf
Sancler
Sir Gar
SA33 4BT
Ffôn: 01994 231253
Ebost: leisure@carmarthenshire.gov.uk

Newyddion

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

Campfeydd sy'n Ystyriol o Deul…

Campfeydd sy'n Ystyriol o Deuluoedd

Newyddion Da! Rydym yn falch o gyhoeddi bod plant rhwng 11 a 13 oed bellach yn gallu mynychu ein campfeydd o’r radd flaenaf. Mae hyn yn...

Read more

Pasbort Dŵr

Pasbort Dŵr

Gall PLANT gael amser gwych yn dysgu nofio yng Nghanolfannau Hamdden Sir Gâr. Mae pob plentyn sy’n ymuno â’r rhaglen Dysgu Nofio yn cael ei gofrestru’n...

Read more

Canolfannau Hamdden yn Troi’n …

Canolfannau Hamdden yn Troi’n Wyrdd

Mae ymgyrch ENFAWR ar waith yng nghanolfannau hamdden Sir Gâr i gynorthwyo i achub y blaned a lleihau cost gynyddol biliau ynni. Mae penaethiaid y Cyngor...

Read more

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.