carmarthenshire fitness membership

Aelodaeth

Mae Chwaraeon a Hamdden Actif yn cynnig amrywiaeth eang o ddewisiadau aelodaeth sy'n addas i bawb ac sy'n rhoi mynediad i bob un o'r 7 cyfleuster hamdden sydd gan Actif. Ac ni fyddwn yn eich clymu wrth gontract hirdymor chwaith ac felly bydd gennych fwy o hyblygrwydd.

Mae'r pecynnau aelodaeth hollgynhwysol sydd gennym yn rhoi cyfle ichi fanteisio ar amrywiaeth o gyfleusterau, gan gynnwys mynediad diderfyn i bob un o'r 5 campfa hollol gyfoes sydd gennym a'r cyfle i fynychu amrywiaeth eang o ddosbarthiadau ymarfer corff mewn grŵp a 4 pwll nofio. Mae'r pecynnau aelodaeth yn dechrau am gyn lleied â £25 y mis.

 

Aelodaeth Aelwyd 

£42 y mis

YMUNWCH FAN HYN

 

Ffi weinyddol; Aelodau newydd: £20. Aelodau presennol: £10

Ar gael i aelwydydd o 2 oedolyn a hyd at 4 plentyn (tan fydd y plant yn 18 oed). Gallwch ychwanegu aelodau sy'n 18 oed ac yn hŷn am £5 ychwanegol y mis ar yr amod eu bod yn byw yn yr un cyfeiriad. 

Manteision aelodaeth aelwyd:

 • Aelodaeth hollgynhwysol sy'n rhoi mynediad ichi i holl gyfleusterau hamdden Actif
 • Defnydd diderfyn o'r ystafelloedd ffitrwydd a'r dosbarthiadau (ac eithrio dosbarthiadau Synrgy yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin) 
 • Nofio yn ystod sesiynau nofio'r cyhoedd
 • Ystafell Iechyd (dim ond ar gael yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin)
 • Sesiwn sefydlu am ddim a rhaglen ymarfer corff sydd wedi'i theilwra ar eich cyfer
 • Gallu archebu dosbarthiadau ffitrwydd ar-lein, bythefnos ymlaen llaw
 • Rhagor o gynigion ar weithgareddau a hyrwyddir (hyd at 40% i ffwrdd) 

 

Aelodaeth Blatinwm

£33.50 y mis

YMUNWCH FAN HYN

 

Ffi weinyddol; £10

Ar gael i bawb.  Manteision Aelodaeth Blatinwm: 

 • Aelodaeth hollgynhwysol sy'n rhoi mynediad ichi i holl gyfleusterau hamdden Actif
 • Defnydd diderfyn o'r ystafelloedd ffitrwydd a'r dosbarthiadau (ac eithrio dosbarthiadau Synrgy yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin) 
 • Nofio yn ystod sesiynau nofio'r cyhoedd
 • Ystafell Iechyd (dim ond ar gael yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin)
 • Sesiwn sefydlu am ddim a rhaglen ymarfer corff sydd wedi'i theilwra ar eich cyfer
 • Gallu archebu dosbarthiadau ffitrwydd ar-lein, bythefnos ymlaen llaw
 • Rhagor o gynigion ar weithgareddau a hyrwyddir (hyd at 40% i ffwrdd)

 

Aelodaeth Myfyriwr

£25.50 y mis

YMUNWCH FAN HYN

 

Ffi weinyddol; £10

Cadwch yn iach ac yn heini yn ystod eich astudiaethau gyda'n haelodaeth i Fyfyrwyr. Ar gael i fyfyrwyr amser llawn yn unig. Os byddwch yn anelu am adre ar ôl pob semester gallwch rewi eich aelodaeth ac ail-ddechrau ar ddechrau'r tymor dilynol. 

Manteision Aelodaeth Myfyriwr:

 • Aelodaeth hollgynhwysol sy'n rhoi mynediad ichi i holl gyfleusterau hamdden Actif
 • Defnydd diderfyn o'r ystafelloedd ffitrwydd a'r dosbarthiadau (ac eithrio dosbarthiadau Synrgy yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin) 
 • Nofio yn ystod sesiynau nofio'r cyhoedd
 • Ystafell Iechyd (dim ond ar gael yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin)
 • Sesiwn sefydlu am ddim a rhaglen ymarfer corff sydd wedi'i theilwra ar eich cyfer
 • Gallu archebu dosbarthiadau ffitrwydd ar-lein, bythefnos ymlaen llaw
 • Rhagor o gynigion ar weithgareddau a hyrwyddir (hyd at 40% i ffwrdd)

 

Aelodaeth Blatinwm Gorfforaethol

£28.50 y mis

YMUNWCH FAN HYN

 

Ffi weinyddol; £10

Rhowch hwb i gymhelliant a morâl eich staff a lleihewch eu cyfraddau salwch drwy archebu pecyn aelodaeth corfforaethol i'ch busnes.

Mae'r aelodaeth hon ond ar gael i weithwyr y Cyngor neu i weithwyr sefydliadau sydd wedi'u hymgysylltu â'r cynllun. 

Manteision yr Aelodaeth Blatinwm Gorfforaethol: 

 • Aelodaeth hollgynhwysol sy'n rhoi mynediad ichi i holl gyfleusterau hamdden Actif 
 • Defnydd diderfyn o'r ystafelloedd ffitrwydd a'r dosbarthiadau (ac eithrio dosbarthiadau Synrgy yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin) 
 • Nofio yn ystod sesiynau nofio'r cyhoedd
 • Ystafell Iechyd (dim ond ar gael yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin)
 • Sesiwn sefydlu am ddim a rhaglen ymarfer corff sydd wedi'i theilwra ar eich cyfer 
 • Gallu archebu dosbarthiadau ffitrwydd ar-lein, bythefnos ymlaen llaw
 • Rhagor o gynigion ar weithgareddau a hyrwyddir (hyd at 40% i ffwrdd)

 

Aelodaeth Dros 60 oed 

£25.50 y mis

YMUNWCH FAN HYN

 

Ffi weinyddol; £10

Dros 60? Rydym yn cynnig aelodaeth am bris gostyngedig i'ch helpu i gadw'n ffit ac yn iach. 

Manteision Aelodaeth Dros 60 oed: 

 • Aelodaeth hollgynhwysol sy'n rhoi mynediad ichi i holl gyfleusterau hamdden Actif
 • Defnydd diderfyn o'r ystafelloedd ffitrwydd a'r dosbarthiadau (ac eithrio dosbarthiadau Synrgy yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin) 
 • Nofio yn ystod sesiynau nofio'r cyhoedd
 • Ystafell Iechyd (dim ond ar gael yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin)
 • Sesiwn sefydlu am ddim a rhaglen ymarfer corff sydd wedi'i theilwra ar eich cyfer 
 • Gallu archebu dosbarthiadau ffitrwydd ar-lein, bythefnos ymlaen llaw
 • Rhagor o gynigion ar weithgareddau a hyrwyddir (hyd at 40% i ffwrdd)

 

Aelodaeth Efydd

£23.50 y mis

YMUNWCH FAN HYN

 

Mae'r aelodaeth hon yn ddelfrydol os hoffech ddefnyddio'r pyllau nofio a'r ystafell iechyd yn unig (ar y safleoedd sy'n cymryd rhan yn unig) 

Manteision yr Aelodaeth Efydd: 

 • Mynediad i bob un o'r 4 pwll nofio sydd gan Chwaraeon a Hamdden Actif 
 • Defnyddio'r pyllau nofio yn ystod sesiynau nofio'r cyhoedd yn unig
 • Mynediad i'r ystafell iechyd (dim ond ar gael yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin a Phwll Nofio Llanymddyfri)

 

Aelodaeth Efydd Gorfforaethol

£21 y mis

YMUNWCH FAN HYN

 

Mae'r aelodaeth hon ond ar gael i weithwyr y Cyngor neu i weithwyr sefydliadau sydd wedi'u hymgysylltu â'r cynllun. 
I gael rhagor o fanylion, holwch staff y dderbynfa.

Manteision yr Aelodaeth Efydd Gorfforaethol: 

 • Mynediad i bob un o'r 4 pwll nofio sydd gan Chwaraeon a Hamdden Actif 
 • Defnyddio'r pyllau nofio yn ystod sesiynau nofio'r cyhoedd yn unig
 • Mynediad i'r ystafell iechyd (dim ond ar gael yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin a Phwll Nofio Llanymddyfri)

 

Campfa Sanclêr yn unig

£22.50 y mis

YMUNWCH FAN HYN

 

Mae’r aelodaeth yma yn cynnwys defnydd o’r gampfa yn Sanclêr yn unig.

 

Canolfan Chwaraeon Coedcae yn unig

£15.00 y mis

YMUNWCH FAN HYN

 

Mae’r aelodaeth yma yn cynnwys defnydd o’r gampfa yn Coedcae yn unig.

 

 

I siarad ag aelod o'n tîm Aelodaeth cysylltwch â ni: 

 • Actif Llanelli: 01554 774757
 • Actif Caerfyrddin: 01267 224700
 • Actif Dyffryn Aman: 01269 594517
 • Actif Castellnewydd Emlyn: 01269 224731
 • Actif Sanclêr: 01994 231253

Neu anfonwch e-bost atom:  actifsirgar@carmarthenshire.gov.uk

Mae Chwaraeon a Hamdden Actif yn cynnig amrywiaeth eang o ddewisiadau aelodaeth sy'n addas i bawb ac sy'n rhoi mynediad i bob un o'r 5 cyfleuster hamdden sydd gan Actif. Ac ni fyddwn yn eich clymu wrth gontract hirdymor chwaith ac felly bydd gennych fwy o hyblygrwydd. 

Cofiwch gofrestru ar gyfer LFConnect (ap ffitrwydd bywyd) i ddechrau olrhain eich cynnydd heddiw

 

 

 

Life Fitness Logo

5 CLWB FFITRWYDD ACTIF

Bydd eich Aelodaeth Actif yn cynnwys

 • 5 Stiwdio Ffitrwydd
 • 3 Pwll Nofio
 • 80+ Ddosbarthiadau Ffitrwydd bob wythnos
 • 1 Ystafell Iechyd
 • Disgowntiau pellach arweithgareddau a hyrwyddir (hyd at 40%)

 

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.

© Carmarthenshire County Council Leisure Services 2012. All rights reserved.