actif fitness

Ffitrwydd Actif

Boed eich bod am dynhau eich corff, colli ambell i bwys, gwella cyfradd curiad eich calon neu aros yn heini, Ffitrwydd Actif yw'r lle i chi

Wedi ei leoli yng Nghanolfannau Hamdden Dyffryn Aman, Caerfyrddin, Llanelli, Castellnewydd Emlyn a Sanclêr mae Ffitrwydd Actif wedi ei gynllunio ac yn cynnwys y cyfarpar i roi rhaglen iechyd a ffitrwydd gytbwys ar gyfer pob math o bobl, waeth beth fo’u hoedran, rhyw na lefel eu ffitrwydd.

Gydag awyrgylch hamddenol, mae Ffitrwydd Actif yn cynnig ystod eang o gyfarpar campfa modern ac ystod o ddosbarthiadau yn amrywio o Zumba i Bwysau Tegell a fydd yn eich cynorthwyo i wella stamina a rhoi hwb i golli pwysau.

Gall ymuno â chlwb iechyd a ffitrwydd fod yn dasg frawychus, ond bydd tîm Actif yn rhoi croeso cynnes i chi ac yn gwneud i chi deimlo’n gartrefol.

 Pump Canolfan Hamdden am bris un!

STIWDIO FFITRWYDD STIWDIO DDAWNS PWLL NOFIO YSTAFELL IECHYD
Canolfan Hamdden Llanelli tabletick tabletick tabletick
Canolfan Hamdden Caerfyrddin tabletick tabletick tabletick tabletick
Canolfan Hamdden Dyffryn Aman tabletick tabletick tabletick
Canolfan Hamdden Castellnewydd Emlyn tabletick tabletick
Canolfan Hamdden Sanclêr tabletick

E-bostiwch:
hamdden@sirgar.gov.uk
neu ffoniwch:

  • Actif Llanelli: 01554 774757
  • Actif Caerfyrddin: 01267 224700
  • Actif Dyffryn Aman: 01269 594517
  • Actif Castellnewydd Emlyn: 01269 224731
  • Actif Sancler: 01994 231253

 

Cofiwch gofrestru ar gyfer LFConnect (ap ffitrwydd bywyd) i ddechrau olrhain eich cynnydd heddiw

 

 

 

Life Fitness Logo

5 CLWB FFITRWYDD ACTIF

Bydd eich Aelodaeth Actif yn cynnwys

  • 5 Stiwdio Ffitrwydd
  • 3 Pwll Nofio
  • 80+ Ddosbarthiadau Ffitrwydd bob wythnos
  • 1 Ystafell Iechyd
  • Disgowntiau pellach arweithgareddau a hyrwyddir (hyd at 40%)

 

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.

© Carmarthenshire County Council Leisure Services 2012. All rights reserved.