Llanelli Sports Centre

Canolfan Hamdden Llanelli

Derbynfa

Mae ein staff derbynfa cyfeillgar wrth law i wneud eich ymweliad yn un cofiadwy. Mae gennym hefyd siop fechan sy’n cynnwys amrywiaeth o offer campau dŵr a chwaraeon. Gall aelodau ddefnyddio’r til Llwybr Carlam i gael mynediad cyflym i’r cyfleuster.

cliciwch+llusgwch y cyrchwr ar y llun uchod i droi neu symud i fyny ac i lawr

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.