Webpage image

Gwobrau Chwaraeon Actif Sir Gaerfyrddin 2017

Mae Gwobrau Chwaraeon Actif Sir Gaerfyrddin yn ein helpu i gydnabod llwyddiannau chwaraeon unigolion, clybiau chwaraeon, a thimau ysgol yn ogystal â chydnabod cyfraniad hyfforddwyr a gwirfoddolwyr sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol trwy chwaraeon ac i'n cymunedau.

Mae rhai o'r rhain yn cynrychioli eu chwaraeon ar lefel lleol, cenedlaethol neu ryngwladol ac rydym am gydnabod a dathlu eu hymrwymiad a'u gwaith caled.

Datgelwyd yr enillwyr y categoriau ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Sir Gaerfyrddin 2017 Nos Wener 2 Chwefror yn Theatr Ffwrnes. Am restr lawn gweler isod;

Da iawn i bawb!

 

YR ENILLWYR

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn

noddwyd gan Owens Group

Enillydd

Jonathan Davies, Rygbi

Y rhai a daeth yn ail;

Joshua Griffiths, Athletau

Scott Davies, Seiclo


 

Chwaraewraig Ifanc y Flwyddyn

noddwyd gan Coleg Sir Gar

Enillydd

Ella Barnwell, Seiclo

Y rhai a daeth yn ail;

Sioned Thomas, Gymnasteg

Niamh Roberts, Athletau


 

Chwaraewr Ifanc y Flwyddyn

noddwyd gan Radio Sir Gar

Enillydd

Ben Thomas, Traws Gwlad a Athletau

Y rhai a daeth yn ail;

Morgan Griffiths, Kick Boxing

Ifan Knott, Pêl-droed a CricedChwaraewr Anabl y Flwyddyn

noddwyd gan Actif Chwaraeon a Hamdden

Enillydd

Oliver Griffith-Salter, Pêl-droed

Y rhai a daeth yn ail;

Michael Beynon, Athletau

John Andrew Hayes, AthletauChwaraewr a Chwaraewraig Anabl y Flwyddyn

noddwyd gan Alliance Leisure

Enillydd

Tyler Charleston, Skiing Slalom and Giant Slalom

Y rhai a daeth yn ail;

Gwenda Humphreys, Archery

Lauren Larkin, Rhythmic GymnasticsHyfforddwr Chwaraeon o Safon Uchel y Flwyddyn

Enillydd

Wayne Pivac, Rygbi

Y rhai a daeth yn ail;

Carol Sargeant, Gymnasteg

Rhian Davies, Pêl-RwydHyfforddwr Chwaraeon Cymunedol y Flwyddyn

noddwyd gan Magstim

Enillydd

Jenny Jones, Squash

Y rhai a daeth yn ail;

Mark Jenkins, Pêl-droed

Nico Setaro, RygbiGwirfoddolwr Chwaraeon y Flwyddy

noddwyd gan Sports Wales

Enillydd

Marc Jones, Rygbi Pen y Banc

Y rhai a daeth yn ail;

Steve Percy, Seiclo

Mari-Ann Jones, Pêl-RwydGwirfoddolwr Chwaraeon Ifanc y Flwyddyn

noddwyd gan Tim Egniol Actif

Enillydd

Joshua Boyce, Bowls

Y rhai a daeth yn ail;

Jessicca Thomas, Pel-rwyd a Pel-droed

Sion Thomas, Pel-droedTTîm y Flwyddyn

noddwyd gan Toppers Wales Ltd

Enillydd

Amman United RFC

Y rhai a daeth yn ail;

Carmarthen Wanderers Cricket Club

Scarlets


 

Tîm Ifanc y Flwyddyn

noddwyd gan TAD Builders

Enillydd

Tîm Pêl Rwyd Parc y Tywyn

Y rhai a daeth yn ail;

Carmarthen Wanderers Cricket Club under 13’s

Dyffryn Aman 7’s Rygbi (Tim merched)Gwobr Goffa Ryan Jones am Wasanaethau Rhagorol i Chwaraeon

noddwyd gan Andrew Scott

Enillwyr

Tudur Thomas (Clwb Seiclo Bynea) a Christopher Jones (Clwb Rygbi Castell Newydd Emlyn)

Gwobrau Chwaraeon Sir Gar 2016 from Cyngor Sir Gâr on Vimeo.

 

Partner cyfryngau:

Radio Carmarthenshire Master CYMK

 

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.