cricket carmarthenshire leisure centres

Criced

A ydych chi’n gweld eisiau criced yn ystod y gaeaf? A oes angen cyfleuster o ansawdd arnoch i ymarfer eich sgiliau? Nid oes yn rhaid i griced fod yn weithgaredd ar gyfer yr haf yn unig. Dewch i chwarae dan do neu ar gae ‘astroturf’ yn un o ganolfannau hamdden Actif Sir Gâr.

actif cricketGall criced, sy'n addas ar gyfer pob oed, gael ei chwarae yn gymdeithasol ac yn gystadleuol, gan ddynion a menywod o bob oed. Tra bod criced cystadleuol yn cael ei chwarae’n bennaf ar gael hirgrwn, gellir chwarae criced ar gyfer pleser mewn iardiau cefn, parciau, strydoedd neu ar y traeth.

Er bod ychydig o sefyll o gwmpas yn gysylltiedig â’r gamp, i chwarae criced mae'n rhaid i chi fod yn heini a chryf, bod â sgiliau cydsymud llaw a llygad a sgiliau trin pêl da. Mae criced hefyd yn cynnwys sbrintio rhwng y wicedi a rhedeg i stopio peli, yn ogystal â bowlio a thaflu.

Mae’r manteision iechyd yn cynnwys; dygnwch a stamina; cydbwysedd a chydsymud; gwella ffitrwydd corfforol a chydsymud llaw a llygad.

Yn ogystal â manteision iechyd corfforol, gellir cael manteision a chyfleoedd eraill hefyd wrth chwarae criced megis; cydsymud llaw a llygad; sgiliau tîm; sgiliau cymdeithasol megis cydweithredu, cyfathrebu a dysgu sut i ymdopi ag ennill a cholli; rhyngweithio cymdeithasol - mae’n ffordd wych i gwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau newydd.

Nid yw archebu ar-lein ar gael ar gyfer y gweithgaredd hwn.

Ar gyfer ceisiadau archebu ar ran clwb defnyddiwch y

clubbooking button

I gadarnhau’r amseroedd sydd ar gael, ffoniwch:

Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Ffôn: 01267 224700

Canolfan Hamdden Llanelli
Ffôn: 01554 774757

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
Ffôn: 01269 594517

Canolfan Hamdden Castellnewydd Emlyn
Ffôn: 01267 224731

Canolfan Hamdden Sanclêr
Ffôn: 01994 231253

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.