Badminton carmarthenshire leisure centres

Badminton

Mae badminton yn gêm llawn hwyl i’w chwarae mewn parau neu fel dyblau, mae’n gamp gymdeithasol ardderchog ond gall fod yn hynod gystadleuol hefyd. Gan ei bod yn cael ei chwarae â phluen yn lle pêl mae’r chwarae cyffredinol yn arafach na thenis ond gall ergydion caled fod yn llawer cyflymach.

Mae badminton yn denu chwaraewyr sy’n amrywio o saith i saith deg oed, felly nid ydych byth yn rhy hen i ddechrau.Mae’n gamp dda ar gyfer ffitrwydd cyffredinol ac yn addas ar gyfer pobl o bob lefel galluactif badminton eng.

Mae badminton yn gamp llawn hwyl a phleserus sy’n llesol ar gyfer pob elfen o’ch ffitrwydd cyffredinol. Mae hi hefyd yn un o’r campau raced cyflymaf a mwyaf egnïol sydd i’w cael. Beth am ymuno â chlwb yn eich ardal a mwynhau’r awyrgylch cyfeillgar a chymdeithasol y mae’r gamp yn ei gynnig ac, ar yr un pryd, gwella eich ffitrwydd, hyblygrwydd a symudedd drwy ymarfer corff rheolaidd.

Mae badminton yn gamp ar gyfer y teulu cyfan y gellir ei chwarae yn yr ardd neu ar y nifer o gyrtiau badminton sydd ar gael mewn canolfan hamdden yn eich ardal chi.Gall clybiau wneud cais i archebu cyfleusterau o’u dewis ar-lein.

  • Dosbarthiadau
  • Clybiau
  • Taliadau

Dyma restr o ddosbarthiadau badminton yng nghanolfannau hamdden Actif Sir Gâr:

Dosbarthiadau Iau
Dyddiau Mercher 6pm-7pm yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin 6 -16 oed Cost £3.50

Dyma restr o glybiau badminton yng nghanolfannau hamdden Actif Sir Gâr:

Clwb Badminton Caerfyrddin
Mercher 7-9pm yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin

Clwb Badminton Rhydaman
Iau 7-9pm yng Nghanolfan Hamdden Rhydaman

Clwb Badminton Sanclêr
Mawrth 6-8pm yng Nghanolfan Hamdden Sanclêr

Welsh Badminton Association
(Llun7-9pm yng Nghanolfan Hamdden Llanelli

Clwb Badminton Ramblers
Llun 7.30 - 9pm yng Nghanolfan Hamdden Llanelli

Clwb Emlyn Feathers
Mercher 7pm - 9pm yng Nghanolfan Hamdden Castellnewydd Emlyn

A ydych chi wedi ystyried sefydlu eich clwb eich hun?

Gellir archebu ar-lein ar gyfer y gweithgaredd hwn. Cliciwch ar y botwm archebu ar-lein i wirio argaeledd...

bookonline button

I gadarnhau’r amseroedd sydd ar gael ar gyfer rhai sydd ddim yn aelodau, ffoniwch:

Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Ffôn: 01267 224700

Canolfan Hamdden Llanelli
Ffôn: 01554 774757

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
Ffôn: 01269 594517

Canolfan Hamdden Castellnewydd Emlyn
Ffôn: 01267 224731

Canolfan Hamdden Sanclêr
Ffôn: 01994 231253

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.