athletics carmarthenshire leisure centres

Athletau

Gwireddwch eich potensial, rhedwch yn gyflymach, taflwch yn bellach, neidiwch yn uwch. Mae athletau yn cynnig y cyfle i gyfranogi, cyfle i lwyddo. O berfformiwr elît i redwr hamdden, hyfforddwr llawn amser neu swyddog gwirfoddol, mae athletau yn cynnwys pobl o bob oed a gallu.

actif athleticsMae’n ymwneud â chyflawni nid dim ond potensial ym myd y campau, ond potensial dynol. Mae pob medal aur, pob amser, pellter neu uchder gorau, wedi ei seilio ar ddatblygiad yr athletwyr o ddiwrnod mabolgampau’r ysgol i’r llwyfan byd. Mae’n ymwneud â thîm o hyfforddwyr, swyddogion a gwirfoddolwyr.

Mae’r manteision yn llawer ehangach na chyflawniad unigol ym myd y campau. Gall cymryd rhan mewn athletau, sy’n agored i bawb, arwain at gynnydd mewn cynhwysiant cymdeithasol a chymunedau cryfach.

Drwy hybu ffordd o fyw iach, mae’n herio materion megis gordewdra a chlefyd y galon. Mae’n rhoi enghraifft ysbrydoledig o waith tîm, hunanddisgyblaeth a’r awydd i gyflawni.

  • Dosbarthiadau
  • Clybiau
  • Taliadau

Dosbarthiadau Iau

Dosbarthiadau Athletau Iau 5-6pm ar ddyddiau Mawrth ar gyfer plant 6-9 oed yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin.

Mae clybiau athletau ar gael yn ein cyfleusterau hamdden:

Harriers Caerfyrddin a’r Cylch

Nosweithiau Ymarfer a Lleoliad

Cyfarfod bob nos Fawrth ac Iau 6pm – 8pm yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin

Harriers Dyffryn Aman

Nosweithiau Ymarfer a Lleoliad

Sul - 8am (Hŷn)

Llun - 6.00pm (Iau)

Mercher - 6.00pm (Iau)

Iau - 6.45pm (Hŷn)

Lleoliad: Canolfan Hamdden Dyffryn Aman, Stryd Margaret, Rhydaman. SA18 2NP.

Clwb Athletau Llanelli

Nosweithiau Ymarfer a Lleoliad

Cyfarfod yn nhrac athletau Pemberton Llanelli

Mawrth ac Iau - 5.00pm (pob oed)

Dosbarthiadau Athletau Iau ar gyfer plant 6-9 oed yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin. Cost £3 yr awr

Nid yw archebu ‘talu a chwarae’ ar-lein ar gyfer sesiynau hamdden ar gael ar gyfer y gweithgaredd hwn. Talwch yn y dderbynfa.

Canolfan Hamdden Caerfyrddin Ffôn: 01267 224700
Canolfan Hamdden Dyffryn Aman Ffôn: 01269 594517

Nid yw archebu ar-lein ar gael ar gyfer y gweithgaredd hwn.

Ar gyfer ceisiadau archebu ar ran clwb defnyddiwch y

clubbooking button

I gadarnhau’r amseroedd sydd ar gael, ffoniwch:

Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Ffôn: 01267 224700

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
Ffôn: 01269 594517

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.