Llanelli Sports Centre

Canolfan Hamdden Llanelli

Caffi Sblash

Mae’n gweini te a choffi’n ddyddiol, prydau arbennig a dewisiadau iachus. Mae cyfleusterau arlwyo hefyd ar gael ar gyfer digwyddiadau mawr. Beth am ymlacio gyda chwpanaid yn edrych dros y pwll nofio.

cliciwch+llusgwch y cyrchwr ar y llun uchod i droi neu symud i fyny ac i lawr

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.