head children

Nofio Ysgolion

actif ss1

Mae ein rhaglen dysgu nofio mewn addysg yn darparu gwersi nofio ar gyfer holl ddisgyblion cynradd Sir Gâr.

Ar hyn o bryd dros 5000 o blant mewn 94 ysgol gynradd.

Rydym yn mesur cynnydd bob plentyn drwy gydol eu cyfnod yn yr ysgol.

Ein nod yw sicrhau y gall pob plentyn nofio erbyn diwedd blwyddyn 6.

Ein targed yw bod pob plentyn yn cyflawni lefel 6 y Rhaglen Hyfforddiant Cenedlaethol erbyn diwedd blwyddyn 6.

 

I holi am sesiynau nofio i ysgolion, cysylltwch â'r canolfannau yn uniongyrchol;

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman – 01269 594517

Canolfan Hamdden Caerfyrddin – 01267 224700

Canolfan Hamdden Llanelli – 01554774757

Pwll Nofio Llanymddyfri – 01267 224733

I gael rhagor o wybodaeth am archebu eich tocynnau pwll, cysylltwch â'r dderbynfa eich Pwll Nofio:

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
01269 594517

Canolfan Hamdden Caerfyrddin
01267 224700

Canolfan Hamdden Llanelli
01554 774757

Pwll Nofio Llanmyddyfri
01267 224733

Nofio AM DDIM ar gyfer plant 3 ac iau yn ein holl byllau.

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.