head children

Digwyddiadau Arbennig

actif se1

Ar adegau gwahanol yn ystod y flwyddyn trefnir gweithgareddau hwyl yn ein pyllau nofio.

Bydd y digwyddiadau arbennig hyn yn rhoi cyfle i blant gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n cynnwys nifer o ddisgyblaethau.

Gall plant ddod ynghyd a chystadlu yn unigol neu mewn timau.

Rhoi ar waith y sgiliau newydd y maent wedi eu dysgu mewn amgylchedd llawn hwyl.

Pris: £3.50 y plentyn

I gael rhagor o wybodaeth am archebu eich tocynnau pwll, cysylltwch â'r dderbynfa eich Pwll Nofio:

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
01269 594517

Canolfan Hamdden Caerfyrddin
01267 224700

Canolfan Hamdden Llanelli
01554 774757

Pwll Nofio Llanmyddyfri
01267 224733

Nofio AM DDIM ar gyfer plant 3 ac iau yn ein holl byllau.

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.