head children

FAST

Gwneud Mwy am Lai 

A ydych yn cystadlu mewn digwyddiadau Meistri, Triathlon neu Iron Man yn 2017? A oes angen cymorth a chyngor arnoch? Efallai y gallwn ni, yn Actif, eich helpu. 

Beth yw Cynnig Ychwanegol?

Yn Actif rydym bellach yn cyflwyno 'Cynigion Ychwanegol' i'n haelodau cyfredol. Gall aelodau cyfredol fanteisio ar Gynnig Ychwanegol Gweithgareddau Dŵr - FAST (techneg strôc a ffitrwydd) 

Beth yw manteision Cynnig Ychwanegol i chi? 

Mae ein Cynigion Ychwanegol Gweithgareddau Dŵr yn gyfle ichi ddatblygu eich sgiliau a'ch technegau hyd yn oed ymhellach. A ydych yn cystadlu mewn digwyddiadau Meistri, Triathlon neu Iron Man? A ydych chi eisiau gwella eich amseroedd? A ydych chi am wybod sut y gallwch wella eich pellter wrth baratoi ar gyfer eich cystadlaethau? Dyma rai o fanteision ein Cynigion Ychwanegol sydd ar gael i chi. Eu nod yw eich helpu i gyrraedd eich nodau. Mae cyngor arbenigol wrth law, yn ystod pob sesiwn. Cofiwch y wybodaeth ychwanegol ar ddiwedd y sesiwn a'i defnyddio yn eich cystadlaethau. 

Os NAD ydw i'n aelod, ydw i'n cael dod i'r sesiynau hyn?

Ydych, mae dewisiadau Talu wrth Ddefnyddio ar gyfer FAST am £5.50 y sesiwn. Fodd bynnag, nid oes dewis Talu wrth Ddefnyddio i'r sesiwn Meistri gan fod hyn yn cael ei ystyried yn aelodaeth Debyd Uniongyrchol. 

Ond faint mwy y bydd yn rhaid imi ei dalu? 

Dewis Aelodaeth

Talu fesul sesiwn

Taliad debyd uniongyrchol

Cynnig Ychwanegol

Heb fod yn aelod £5.50

/

Nid yn ddewis

Aelod £4.95 (gostyngiad o 10%)

£22 y mis (Aelodaeth FAST yn unig)

£16.50


Cyfle i arbed 25% y mis ar y Cynnig Ychwanegol FAST. 

I gael gwybod ble a phryd y cynhelir y sesiynau hyn yn ein canolfannau ledled Sir Gaerfyrddin, cliciwch ar y ddolen ar bwys eich dewis ganolfan i weld amserlen y pwll.


Dewis o 4 Pwll Nofio gwahanol:

 Caerfyrddin – dolen i amserlen y pwll

 Llanelli – dolen i amserlen y pwll

 Dyffryn Aman – dolen i amserlen y pwll

 Llanymddyfri – dolen i amserlen y pwll

  

http://eu.ironman.com/

http://www.marathons.org.uk/

 

I gael rhagor o wybodaeth am archebu eich tocynnau pwll, cysylltwch â'r dderbynfa eich Pwll Nofio:

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
01269 594517

Canolfan Hamdden Caerfyrddin
01267 224700

Canolfan Hamdden Llanelli
01554 774757

Pwll Nofio Llanmyddyfri
01267 224733

Nofio AM DDIM ar gyfer plant 3 ac iau yn ein holl byllau.

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.