head canoe

Canŵio

Gall y clybiau canŵio yn ein pyllau nofio gynnig cyflwyniad llawn hwyl i gamp canŵio a bod yn baratoad ar gyfer canŵio go iawn. Cynhelir y sesiynau dan arweiniad arbenigwyr felly dewch draw i brofi’r gamp mewn amgylchedd llawn hwyl a diogel.

Manteision iechyd: Mae canŵio a caiaco yn gampau effaith isel a all wella eich ffitrwydd erobig, cryfder a hyblygrwydd. Mae manteision iechyd penodol yn cynnwys; gwell ffitrwydd cardiofasgwlaidd; gwell cryfder yn y cyhyrau, yn arbennig y cefn, y breichiau, yr ysgwyddau a’r frest, a ddaw o symud padl; gwell cryfder yn y torso a’r coesau, oherwydd daw’r cryfder sy’n rhoi’r pŵer i’r canŵ yn bennaf wrth droi’r torso a rhoi pwysau gyda’r coesau; risg is o draul ar y cymalau a’r meinwe, gan fod padlo yn weithgaredd effaith isel.

actif canoeing

Manteision eraill: Rhai rhesymau da eraill dros badlo yw; gall caiaco a chanŵio fod yn weithgareddau tawel a heddychlon neu’n gyffrous - yn dibynnu ar lle a sut yr ydych yn ei wneud; mae padlo yn ffordd wych i fwynhau ein dyfrffyrdd.

Ewch i wefannau’r clybiau i gael rhagor o fanylion, yn cynnwys dyddiadau ac amseroedd sesiynau blasu am ddim yn ystod gwyliau’r ysgol. Cysylltwch â’r canolfannau hamdden yn uniongyrchol i archebu lle yn ystod gwyliau ysgol.

  • Clwbiau
  • Dosbarthiadau
  • Taliadau

Mae’r clybiau yn darparu hyfforddiant ar gyfer dechreuwyr.

Cysylltwch â’r clybiau am ragor o fanylion.

Taliad Clwb Deifio Springboard yng Nghanolfan Hamdden Llanelli yw £19.50 y mis

I gael rhagor o wybodaeth am archebu eich tocynnau pwll, cysylltwch â'r dderbynfa eich Pwll Nofio:

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
01269 594517

Canolfan Hamdden Caerfyrddin
01267 224700

Canolfan Hamdden Llanelli
01554 774757

Pwll Nofio Llanmyddyfri
01267 224733

Nofio AM DDIM ar gyfer plant 3 ac iau yn ein holl byllau.

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.