Adventure Swimming Carmarthenshire

Antur

Mae Antur Aqua Sir Gâr yn rhoi’r cyfle i chi gymryd rhan mewn chwaraeon dŵr a all eich paratoi ar gyfer antur gwyllt yn yr awyr agored.

Os ydych yn frwdfrydig ynglŷn â deifio neu fod gennych ddiddordeb mewn rhoi cynnig ar y gamp fel gweithgaredd hamdden neu pan fyddwch ar wyliau, gallwn ddarparu ar eich cyfer.Bydd deifio yn apelio at unrhyw un sydd ag ychydig o antur yn ei waed, sy’n caru natur, neu hyd yn oed â’r awydd i gael dianc rhag y cyfan, yn ysgafn a rhydd.

 
aqua advswimMae canŵio yn cynnig rhywbeth i bawb, yr hen ac ifanc. Gall diddordeb mewn canŵio fod yn hobi hollgynhwysfawr, cyffrous, ac yn gryn her ar ddŵr gwyn, ar y môr neu drwy nifer o chwaraeon cystadleuol. Dewiswch lefel yr her a fydd yn addas i chi. Canŵiwch i fwynhau, i gadw’n heini neu er mwyn mwynhau’r profiad gyda ffrindiau a theulu. Gall canŵio gydag Aqua Sir Gar eich cynorthwyo i gyflawni eich nodau.

Cysylltwch â’r clybiau i gael rhagor o wybodaeth a manylion archebu.

I gael rhagor o wybodaeth am archebu eich tocynnau pwll, cysylltwch â'r dderbynfa eich Pwll Nofio:

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
01269 594517

Canolfan Hamdden Caerfyrddin
01267 224700

Canolfan Hamdden Llanelli
01554 774757

Pwll Nofio Llanmyddyfri
01267 224733

Nofio AM DDIM ar gyfer plant 3 ac iau yn ein holl byllau.

carmarthenshire county council logo© 2013 Cyngor Sir Caerfyrddin. Lluniwyd y wefan hon gan Is-adran Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir codi unrhyw luniau neu ddeunydd ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac yn atebol am unrhyw wallau neu ddeunydd a gafodd ei hepgor o'r tudalennau hyn, ac ni roddir gwarant ynghylch unrhyw un o'r safleoedd rhyngrwyd, cyhoeddiadau, atyniadau na sefydliadau a restrir.